CHIA SẺ TRẢI NGHIỆM

DU HỌC SINH TẠI PHÁP

  Thầy kính mến! Con là nữ du học sinh, 22 tuổi, đã đặt nhiều câu hỏi cho Thầy trong buổi diễn đàn “Hành Trang Vào Đời cho Tuổi Trẻ” vừa qua. Con xin cảm ơn Thầy về sự quan tâm đến con và những câu hỏi của con, cũng như những lời giải đáp …

NĂNG LỰC TÌNH THƯƠNG KỲ DIỆU

Tôi tự nghĩ rằng tôi không có bất cứ đức tin gì bên ngoài mà tôi không kiểm chứng được, nhưng giờ đây trong tôi đã hình thành một thứ đức tin đặc biệt: Đó là tôi tin vào những năng lực tình yêu tự có nơi chính mình, tôi tin vào tính tự biết …

CHIA SẺ CỦA MỘT BẠN TRẺ 8X

Con kính chào thầy Duy Tuệ, qua một nhân duyên đặc biệt con biết đến thầy như ơn phước của cuộc đời dành cho con. Con thuộc thế hệ 8X, chưa biết mùi chiến tranh, chưa biết mùi của vất vả lao động của thời hậu chiến, của thời bao cấp. Con sinh ra trong …